5 χρόνια μετά, ο Δημήτρης Χριστούλας ζει μέσα στην καρδιά του κάθε αγωνιστή.

Σύνταγμα, 4 Απρίλη 2017

“Πιστεύω πως οι νέοι χωρίς μέλλον, κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα…”

Τιμή για πάντα στον αγωνιστή Δημήτρη Χριστούλα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *