αφίσα για Χρήστο Πολίτη

αφίσα που κολλιέται στο κέντρο και σε συνοικίες της Αθήνας για το σύντροφο και φίλο Χρήστο Πολίτη.

αφίσα που κολλιέται στο κέντρο και σε συνοικίες της Αθήνας για το σύντροφο και φίλο Χρήστο Πολίτη.

αφίσα που κολλιέται στο κέντρο και σε συνοικίες της Αθήνας για το σύντροφο και φίλο Χρήστο Πολίτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *